Váš partner

Kontakt

TMG Der Reisejoker GmbH
Karsten Lehmann

Kölner Str. 16
42119 Wuppertal

Kontakt

Mobil: 49 160 95631918
info@tmg-reisen.cz

Jsme zde pro Vás

Pondělí - Neděle
po telefonické domluvě
 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TMG Der Reisejoker GmbH

TMG Der Reisejoker GmbH, Kölner Straße 16, 42119 Wuppertal - nachfolgend TMG - 


1. Úvod
Cestovní agentura TMG CZ s.r.o. (dále jen „zprostředkovatel“) provádí zprostředkování zájezdů německých cestovních kanceláří (dále jen „cestovní kancelář“, „pořadatel“), se kterými má řádnou smlouvu o zprostředkování zájezdů, letenek, ubytování a/nebo jiných dalších služeb cestovního ruchu (dále jen „služba“). Německé cestovní kanceláře/pořadatel je pojištěn proti úpadku. Vždy před objednávkou je možné vidět, která cestovní kancelář zájezd pořádá. Objednávka je možná, pokud cestovní kancelář potvrdí volnou kapacitu zájezdu. Cestovní agentura si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru.

2.Objednávky
Každý návštěvník serveru si může objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Vše probíhá na internetovém vyhledávači, nebo pomocí komunikace s obchodním poradcem cestovní agentury. Cestovní agentura si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné - a to i bez odpovědi zákazníkovi. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému cestovní agentury a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Cestovní smlouva 
Cestovní smlouvu cestovní agentura vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. Cestovní smlouva je zasílána e-mailem. Se smlouvou cestovní agentury zasílá pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku. Po obdržení smlouvy zákazník zkontroluje údaje v ní uvedené a neprodleně ji podepsanou zašle zpět cestovní agentuře. Rezervace zájezdu neproběhne do doby připsání peněz na účet cestovní agentury a cestovní agentura není odpovědna za následky zpožděné platby. Po úhradě cestovní agentura zasílá zákazníkovi potvrzení o zaknihování e-mailem. Zákazník si jedno vyhotovení ponechá a ostatní odešle vyplněné a podepsané zpět na cestovní agenturu. Cestovní smlouva zaslaná e-mailem či faxem nebo uzavřená prostřednictvím webových stránek cestovní agentury má stejnou platnost jako originál.

4. Platba 
Zakoupení zájezdu probíhá vždy tak, že zákazník zaplatí celou cenu zájezdu a teprve následně může dojít k závazné rezervaci zájezdu. Placení probíhá vždy na účet cestovní agentury, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet cestovní agentury v pobočce příslušné banky. Výjimkou jsou zájezdy Last Minute, kdy je někdy kvůli nedostatku času nutné zájezd uhradit přímo na letišti - v takovém případě bude zákazník předem informován.

5. Rezervace 
Cestovní agentura provádí rezervaci zájezdu až po příchozí platbě na jejich účty. V případě, že je rezervace neúspěšná, cestovní agentura zákazníkovi potvrzuje neúspěšnou rezervaci elektronickou cestou nebo telefonicky. V případě že je rezervace úspěšná, je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo a obdrží potvrzení o zaknihování. Dále je zákazníkovi sděleno, dokdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu (podpisy).

6. Doklady 
Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od cestovní agentury nebo příslušné cestovní kanceláře. Datum dodání těchto dokladů závisí na pořadateli zájezdu. Pokyny na cestu cestovní kanceláře zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. Cestovní agentura nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany cestovní kanceláře, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

7. Storno podmínky 
Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné cestovní kanceláře, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. Cestovní agentura si sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle cestovní agentuře příslušnou cestovní smlouvu. V těchto případech hradí zákazník cestovní agentuře storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

8. Vracení přeplatků 
Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka, nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak cestovní agentura postupuje následovně: přeplatek je automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem, případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.

9. Reklamace 
Reklamace zájezdů od klientů vzhledem k tomu, že zákazník uzavřel cestovní smlouvu výlučně s pořadatelem, zasílá reklamaci k vyřízení pořádající cestovní kanceláři. Cestovní agentura není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, neodpovídá za poskytovanou kvalitu a rozsah služby pořadatele. Klient je povinen se řídit cestovní smlouvou pořadatele a německým právním řádem, reklamovat službu ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, tj. do jednoho měsíce od skončení čerpání služby (skončení zájezdu).

Cestovní agentura řeší reklamace pouze v případech, kdy nedošlo mezi zákazníkem a cestovní kanceláří k uzavření cestovní smlouvy a nejedná se ani o jiný případ, na nějž se vztahují obchodní podmínky cestovní kanceláře.

Reklamaci k sjednané službě je třeba zaslat písemně přímo pořadateli služby a nejlépe připojit reklamační protokol z místa pobytu potvrzený delegátem pořadatele služby, video, fotografie atd. V případě potřeby Vám rádi poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

10. Ochrana osobních údajů 
Cestovní agentura prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů. Cestovní agentura upozorňuje zákazníky, že z důvodu zvyšování kvality svých služeb mohou být telefonní hovory nahrávány. Online-Beilegung von Streitigkeiten; Verbraucherstreitbeilegung 
1. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 hat die EU-Kommission eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten („OS-Plattform“) zwischen Unternehmen und Verbrauchern eingerichtet. Jedem Kunden, sofern er Verbraucher ist, ist es möglich, diese OS-Plattform im Falle von Streitigkeiten mit uns zu nutzen.
Diese ist unter folgenden Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. Im Übrigen sind wir nicht bereit, wegen Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.