Sdílet stránku:

TMG zprostředkovatel Veronika Lehmann

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky
TMG Reisejoker GmbH, Kölner Straße 16, 42119 Wuppertal - dále jen TMG -  


Uzavření smlouvy
Smlouva o poskytování cestovních služeb nebo o celkových cestovních službách je uzavřena výhradně mezi příslušným pořadatelem a zákazníkem. TMG zprostředkovává pouze uzavření této smlouvy.

Povinnost TMG
TMG se zavazuje, že rezervaci cestovní služby zákazníkem předá okamžitě příslušnému pořadateli a bezodkladně předá potvrzení této rezervace zákazníkovi.

Storno  
1. Poplatek za storno v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka závisí na pořadateli platit jemu nebo TMG. TMG se zavazuje neprodleně postoupit storno poplatek organizátorovi. 
2. Výše storno poplatku závisí na podmínkách příslušného pořadatele.  

Odpovědnost  
1. TMG neodpovídá za vady v cestovní službě poskytnuté pořadatelem. Reklamace zákazníka s ohledem na případné vady cestovní služby jsou přímo na příslušném organizátorovi.
2. Odpovědnost TMG za domovský obsah třetích stran, na který odkazuje stránka TMG (např. HyperLinks atd.), je také vyloučena. 
3. Odpovědnost TMG za ostatní, zejména za zprostředkovatelskou službu, kterou poskytuje, závisí na právních předpisech.

Odkazy na webové stránky třetích stran  
Tyto webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které pocházejí od jiných operátorů. TMG nemá žádný vliv na obsah a design odkazovaných stránek, a proto nenese žádnou odpovědnost za tyto webové stránky.

Řešení online sporů; Řešení spotřebitelských sporů  
1. Podle nařízení (EU) č. 524/2013 má Komise EU internetovou platformu pro online řešení sporů („Platforma OS“) mezi podniky a spotřebiteli. Každý zákazník, pokud je spotřebitelem, je možné v případě sporu s námi tuto platformu OS použít.
Toho lze dosáhnout na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. V opačném případě nejsme připraveni řešit spory vyplývající z postupů k řešení sporů a účastnit se rozhodčího spotřebitelského soudu.

Závěrečná ustanovení  1. Pokud by některá z ustanovení těchto obchodních podmínek byla nebo se stala neúčinnou nebo obecnou, obchodní poodmínky obsahují mezeru, účinnost zbývajících ustanovení zůstává nedotčena. 
2. Smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo. Pokud je zákazník obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku je Wuppertal příslušným místem pro všechny spory.

Kontakty