Sdílet stránku:

TMG zprostředkovatel Veronika Lehmann

Ochrana osobních údajů

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů
(1) Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které jsou Vám k dispozici, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.
(2) Odpovědný podle čl. 1 písm. Čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) je TMG Der Reisejoker GmbH, Kölner Str. 16, 42119 Wuppertal, výkonný ředitel Dirk Lehmann (viz naše Impressum). (3) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které nám poskytnete (Vaše e-mailová adresa, Vaše jméno a telefonní číslo) uložíme pro zodpovězení Vašich dotazů. V této souvislosti budou poté data smazána, pokud jejich uložení není již nutné nebo bude omezeno jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání.
(4) Pokud využíváme smluvních poskytovatelů služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky nebo bychom chtěli použít Vaše data pro reklamní účely, budeme Vás podrobně informovat o příslušných postupech. Rovněž pojmenujeme zadaná kritéria pro dobu trvání.

§ 2 Vaše práva
(1) Pokud jde o osobní údaje, které se Vás osobně týkají, máte následující práva:
- právo na informace
- právo na opravu nebo výmaz
- právo na omezení zpracování
- právo vznést námitky proti zpracování
- právo na přenositelnost údajů
(2) Máte také právo stěžovat si prostřednictvím dozorčího orgánu na zpracování Vašich osobních údajů pro ochranu údajů.

§ 3 Sběr osobních údajů při návštěvě našich webových stránek
1) V případě pouhého informativního použití webové stránky, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč přenáší na náš server. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro to, abychom Vám mohli ukázat naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 DS-GVO ):
- IP adresa
- Datum a doba požadavku
- Rozdíl časového pásma od greenwichského času (GMT)
- Obsah požadavku (konkrétní stránka)
- Stav přístupu / stavový kód HTTP
- Každé přenesené množství dat
- Webové stránky, ze kterých pochází žádost - Prohlížeč
- Operační systém a jeho rozhraní
- Jazyk a verze softwaru prohlížeče
(2) Kromě výše uvedených údajů jsou soubory Cookies uloženy ve Vašem počítači při používání našich webových stránek. Soubory Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku přiřazeném prohlížeči, který používáte, a kterým nastavené Cookies (zde přes nás), budou určité informace plynout. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byly webové stránky uživatelsky přívětivější a efektivnější.
(3) Použití Cookies:
a) Tato webová stránka používá následující typy Cookies, jejichž rozsah a činnost jsou vysvětleny níže:
- Přechodné Cookies (viz. b)
- Trvalé Cookies (viz. c)
b) Přechodné Cookies jsou automaticky vymazány při zavření prohlížeče. Jedná se zejména o soubory Cookies relace. Tyto ukládají tzv. ID relace, s nimiž jsou různé požadavky. Prohlížeč lze přiřadit ke společné relaci. To umožní rozpoznání počítače, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory Cookies relace budou při odhlášení nebo zavření prohlížeče smazány.
c) Trvalé Cookies jsou automaticky vymazány po určité době, která se může lišit v závislosti na Cookie. Soubory Cookies můžete kdykoliv odstranit v nastavení zabezpečení prohlížeče.
d) Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle svého přání. Např. přijetí Cookies třetích stran nebo odmítnout všechny Cookies. Mějte prosím na paměti, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.

§ 4 Další funkce a nabídky na našich webových stránkách
(1) Kromě čistě informativního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. K tomu budete obvykle muset poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat.
(2) Někdy používáme ke zpracování Vašich dat externí poskytovatele služeb. Pečlivě jsme je vybrali a prověřili, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.
(3) Vaše osobní údaje můžeme dále předat třetím stranám, pokud spolu s partnery nabízíme akční účast, soutěže, smlouvy nebo podobné služby. Další informace naleznete v osobních údajích nebo níže v popisu nabídky.
(4) Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři mají sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme Vás o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

§ 5 Námitka nebo odvolání proti zpracování Vašich údajů
(1) Pokud jste souhlasili se zpracováním svých údajů, můžete je kdykoli odvolat. Toto zrušení ovlivňuje přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste nám je poskytli.
(2) Pokud vycházíme ze zpracování Vašich osobních údajů na základě rovnováhy zájmů, můžete proti zpracování vznést námitky. Tak je tomu zejména v případě, kdy ke zpracování smlouvy s Vámi není vyžadováno zpracování, které uvádíme v následujícím popisu funkcí. V případě jakéhokoli takového nesouhlasu Vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat Vaše osobní údaje tak, jak jsme to udělali. V případě Vaší oprávněné námitky tuto situaci prozkoumáme a buď přerušíme nebo přizpůsobíme zpracování údajů nebo upozorníme na naše přesvědčivé legitimní důvody, u kterých pokračujeme ve zpracování.
(3) Samozřejmě můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy dat. O konfliktu s reklamou nás můžete informovat pod následujícími kontaktními údaji:

Spisová adresa: TMG Reisejoker GmbH, Kölner Straße 16, 42119 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202 243 19 - 0
Fax: +49 (0) 202 243 19 - 31
E-Mail: info@reisepreisvergleich.de .

§ 6 Rezervace prostřednictvím našich webových stránek
(1) Pokud chcete provést rezervaci prostřednictvím našich webových stránek, pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí osobních údajů, které potřebujeme ke zpracování Vaší rezervace. Povinné údaje potřebné pro realizaci smluv jsou označeny odděleně, ostatní údaje jsou dobrovolné. Zpracováváme údaje, které nám poskytnete, ke zpracování Vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme sdílet Vaše informace se třetími stranami, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DS-GMO. Třetí stranou jsou zejména cestovní a letecké společnosti, autopůjčovny, pojišťovny a naše domácí banka.
(2) Vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni uchovávat Vaši adresu, údaje o platbě a objednávce po dobu deseti let. Po třech letech však omezujeme zpracování, tzn. Vaše údaje budou použity pouze pro splnění zákonných povinností.
(3) Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, je proces objednávání šifrován technologií TLS.

Jaké zvláštnosti jsou spojené s cestováním do USA?
Federální zákon USA o vnitřní bezpečnosti a boji proti terorismu vyžaduje, aby letecké společnosti před vstupem oznámily informace o letu a rezervaci každého cestujícího americkým imigračním úřadům. Bez tohoto přenosu dat není možný vstup do USA. Tyto údaje shromažďuje Úřad pro celní a pohraniční ochranu Spojených států (CBP) a mohou být předávány pouze jiným agenturám.

§ 7 Použití Plug-in sociálních médií
(1) V současné době používáme následující sociální Plug-in: Facebook, Google +, WhatsApp, Pinterest, Twitter. Používáme tzv. dvouklikové řešení. Jinými slovy, když navštívíte naše stránky, zpočátku nejsou poskytovány žádné osobní údaje poskytovatelům Plug-in. Poskytovatel Plug-in může být rozpoznán označením na poli nad prvním písmenem nebo logem. Dáme Vám možnost komunikovat přímo s poskytovatelem Plug-in prostřednictvím tlačítka. Pouze pokud kliknete na zvýrazněné pole a aktivujete jej, poskytovatel služby Plug-in obdrží informace, ke kterým jste přistupovali na odpovídající webové stránce naší online služby. Dále budou předány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. V případě Facebook a Xing, podle příslušných poskytovatelů v Německu, je IP adresa anonymizována ihned po sběru. Aktivací Plug-in budou Vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli Plug-in a uloženy tam (u amerických poskytovatelů v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel Plug-in provádí sběr dat, zejména prostřednictvím Cookies, doporučujeme odstranit všechny Cookies před kliknutím na šedivý rámeček pomocí nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče.
(2) Nemáme žádný vliv na shromážděná data a zpracování dat, plný rozsah sběru dat, účel zpracování, lhůty uchovávání. Nemáme také žádné informace k odstranění dat shromážděných poskytovatelem Plug-in.
(3) Poskytovatel Plug-in ukládá o Vás shromážděná data jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo designu webových stránek šitých na míru. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro prezentaci reklamy založené na potřebách a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti tvorbě těchto uživatelských profilů, abyste se mohli obrátit na příslušného poskytovatele Plug-in programu. Prostřednictvím Plug-in Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji pro uživatele zajímavější. Právním základem pro použití Plug-in je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DS-GMO.
(4) Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele Plug-in programu a zda jste v něm přihlášeni. Pokud jste přihlášeni ke službě Plug-in, Vaše údaje shromážděné od nás budou přiřazeny přímo Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele Plug-in. Pokud stisknete aktivované tlačítko a. Pokud například stránku propojíte, poskytovatel Plug-in tyto informace také uloží ve Vašem uživatelském účtu a veřejně je sdílí s Vašimi kontakty. Doporučujeme, abyste se pravidelně odhlásili po použití sociální sítě, ale zejména před aktivací tlačítka, protože to zabrání tomu, aby byl Váš profil přidružen k poskytovateli Plug-in.
(5) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich zpracování poskytovatelem Plug-in programu naleznete v níže uvedených prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů. Najdete zde také další informace o Vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí.
(6) Adresy příslušných poskytovatelů Plug-in a adresy URL s upozorněním o ochraně osobních údajů:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;
další informace o sběru dat: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other# aplikace a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo code. Facebook předložil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework code.
b) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de code. Google předložil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework code.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, Spojené státy; https://twitter.com/privacy code. Twitter předložil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Kontakty